Mgr. art. Melánia Hermanová
vedúca predmetovej komisie

Konzervatórium absolvovala v Košiciach ( v súčasnosti Konzervatórium na Timonovej ul.) v   triede   Štefana   Drozdeka.     Vysokú   školu   študovala na VŠMU v Bratislave u Prof. Stanislava Zamborského. Počas študentských rokov sa zúčastnila niekoľkých súťaží ( na Súťaži študentov slovenských konzervatórií roku 1979 získala 3.miesto v 1. kategórii ) a niekoľko rokov hrala v klavírnom duu s Ivetou Čisárikovou ( na Interpretačnej súťaži pre klavírne duá v Jeseníkoch v roku 1982 získali 3. miesto v 1. kategórii ). Po štúdiách začala pôsobiť na Konzervatóriu v Košiciach ( Timonova ul.) najprv ako korepetítorka, neskôr súčasne aj pedagogicky a až doteraz vyučuje hlavný odbor - Hru na klavíri a Metodiku a Didaktiku klavírnej hry. Od roku 2007 je vedúcou klavírneho oddelenia. Pravidelne je pozývaná do porôt rôznych detských regionálnych, celoslovenských , ale aj medzinárodných súťaží (napr. Medzinárodná klavírna súťaž - Košice).