Mgr. Juraj Helcmanovský, ml.

Hru na cimbale študoval na Konzervatóriu v Košiciach v rokoch 1994 - 1999 v triede Ľ. Tričákovej a J. Helcmanovského. V roku 2004 ukončil štúdium na Akadémií umení v Banskej Bystrici pod vedením maďarskej docentky V.Herencsár. Zúčastnil sa viacerých cimbalových medzinárodných súťaží: 1999 - Vitebsk Bielorusko čestné uznanie, 2000 - Euro Talent Banská Bystrica čestné uznanie a 2001- Valašské Meziřičí Česká republika 3. Miesto.Už počas štúdií pravidelne koncertoval s Cimbalovým triom a hudobným zoskupením Silvayovci. Hral v mnohých krajinách Európy a aj na nezvyčajných pódiách napríklad olympiáda v Londýne, európsky parlament. Ako sólista spolupracoval s Kodály Philharmonic Debrecen a Miskolc Opera. Venuje sa aj zdokonaľovaniu nástroja v roku 2010 vynašiel (dodatočné predné rezonančné otvory), ktoré už úspešne využíva český výrobca cimbalov.Pravidelne sa zúčastňuje na rôznych spoločenských a kultúrnych podujatiach.Od roku 2003-2010 a 2015 až do súčasnosti je pedagógom hry na cimbale na Konzervatóriu Košice.