Žiaci hudobno - dramatického oddelenia

1. II.A Holičová Zuzana

2. II.A Šoltésová Andrea

3. II.A Vielkievičová Terézia

4. II.A Bartko Sebastián

5. II.A Sajková Cynthia

6. II.A Dobocziová Lucia

7. II.A Verebová Patrícia

8. II.A Bašista Martin

9. II.A Török Adam

10. II.A Pavuk Filip

11. IV.A Štefančík Róbert

12. IV.A Gavaľová Paulína

13. IV.A Gonda Samuel

14. IV.A Hodermarský Tomáš

15. IV.A Andrejčáková Dominika

16. IV.A Bernátová Vanda

17. IV.A Čičvarová Mária

18. IV.A Dragun Adam

19. IV.A Frankovičová Zuzana

20. IV.A Cichá Tatiana

21. IV.A Kuchárová Miriam

22. IV.A Lukácsová Natália

23. IV.A Matejová Regina

24. IV.A Chrťanská Roberta

25. IV.A Urdzíková Nikola

26. IV.A Veltyová Petra

27. VI. ročník Bednárová Antónia

28. VI. ročník Hajdučková Diana

29. VI. ročník Kollegová Laura Mária

30. VI. ročník Drotárová Kristína

31. VI. ročník Ivanko Kevin

32. VI. ročník Marinicová Laura

33. VI. ročník Revajová Viktória