Žiaci hudobno - dramatického oddelenia
2018/2019

1. I.A Ištvánová Bronislava

2. I.A Kováč Maroš

3. I.A Šmelková Nina

4. I.A Štubňová Alžbeta

5. I.A Tremková Mária

6. I.A Tribulová Jana

7. I.A Džubáková Stanislava

8. I.A Fellegiová Vanesa

9. I.A Filipová Ľubomíra

10. I.A Lesáková Miriam

11. I.A Plachetková Natália

12. I.A Zezulková Zuzana

13. III.A Šoltésová Andrea

14. III.A Vielkievičová Terézia

15. III.A Dobocziová Lucia

16. III.A Verebová Patrícia

17. III.A Bašista Martin

18. III.A Török Adam Jozef

19. III.A Pavuk Filip

20. III.A Holičová Zuzana

21. III.A Bartko Sebastián

22. III.A Sajková Cynthia

23. V. ročník Cichá Tatiana

24. V. ročník Čičvarová Mária

25. V. ročník Frankovičová Zuzana

26. V. ročník Gonda Samuel

27. V. ročník Hodermarský Tomáš

28. V. ročník Bernátová Vanda

29. V. ročník Chrťanská Roberta

30. V. ročník Kuchárová Miriam