Hudobno-dramatické umenie

súťaže

Školský rok 2018/2019

Tomáš Hodermarský

2. kategória - 1. miesto

Beniakove Chynorany 

Filip Pavúk

2. kategória - 3. miesto

Beniakove Chynorany 

Miriam Kuchárová

3. kategória - 2. miesto

Beniakove Chynorany 

Filip Pavúk

Hlavná cena Pavla Horova

”Horovov Zemplín"

Sebastián Bartko

3. miesto

"Horovov Zemplín"

Adam Török

2. miesto

"Horovov Zemplín"

Filip Pavuk

Cena Vladimíra Justla v kategórii do 19 rokov

Moravský festival poézie vo Valašskom Meziřičí

Školský rok 2017/2018

Róbert Štefančík

v V.A kategórii 

Súťaž v umeleckom prednese poézie

"Horovov Zemplín"  (15. 11. 2017 )

Adam Dragun 

1. miesto

Súťaž v umeleckom prednese poézie

"Horovov Zemplín" (15. 11. 2017 )

Vanda Bernátová 

3. miesto

Súťaž v umeleckom prednese poézie

"Horovov Zemplín" (15. 11. 2017 )

Adam Török 

3. miesto

Súťaž v umeleckom prednese poézie

"Horovov Zemplín" (15. 11. 2017 )

Adam Dragun

1. miesto - II. kategória

24. ročník celoslovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany 

(1. - 3. 12. 2017)

Róbert Štefančík

2. miesto - II. kategória

24. ročník celoslovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany

(1. - 3. 12. 2017)

Viktória Revajová

1. miesto - III. kategória

24. ročník celoslovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany

(1. - 3. 12. 2017)

Vanda Bernátová

Prémia literárneho fondu v Bratislave za voľbu výrazných prostriedkov. 


56. ročník Medzinárodnej súťaže v prednese Poděbradských dní poézie  - (18. - 23. 4. 2018 )

Samuel Gonda

Prémiu literárneho fondu za dramaturgiu 56. ročník Medzinárodnej súťaže v prednese Poděbradských dní poézie - (18. - 23. 4. 2018 )