MgA. Jozef Haluza

Hre na gitare sa venoval už na ĽŠU v Novej Dubnici. V rokoch 1982-88 študoval na Konzervatóriu v Žiline v triede D. Lehotského a v štúdiách pokračoval na pražskej AMU v triede M. Zelenku. V roku 1988 sa stal prvým pedagógom vyučujúcim klasickú gitaru na Konzervatóriu v Košiciach, kde pôsobí dodnes. V roku 1999 pôsobil ako externý pedagóg na Hudobnej katedre Prešovskej Univerzity. Svojou bohatou sólovou a komornou koncertnou činnosťou ovplyvnil vznik a zároveň sa stal spoluorganizátorom medzinárodného gitarového festivalu Gitara v kaštieliv Budimíre, ktorý sa uskutočnil v rokoch 1990-94 (po tomto období sa koná sporadicky v Košiciach). Je častým členom porôt slovenských i medzinárodných gitarových súťaží. Nahráva pre rozhlas i televíziu, koncertuje na Slovensku i v zahraničí. Pre rozhlas nahral prierez gitarovej a lutnovej hudby 16.- 20. storočia. Nahral 2 CD - Renesančná a baroková hudba a Perly z juhu.