Mgr. art. Viera Hajduková

Hru na husliach absolvovala na ZUŠ v Humennom v rokoch 1995-2002 v triede Kataríny Harvanovej. V štúdiu pokračovala na Konzervatóriu v Košiciach v triede Mgr.art. Marianny Šoltésovej a Mgr.art. Blanky Pavlovičovej. Vysokoškolské štúdium na VŠMU v Bratislave ukončila v roku 2013 v hre na husliach u prof.Petra Michalicu ArtD. V rokoch 2008 - 2011 úspešne absolvovala bakalárske štúdium na VŠMU v odbore Teória hudobného umenia.Počas štúdií sa zúčastnila interpretačných kurzov v sólovej aj komornej hre (2010 Eisenstadt - Haydn the progressive). Pôsobila tiež v rôznych komorných zoskupeniach, symfonických orchestroch ale aj folklórnych súboroch.V rokoch 2011- 2017 pôsobila ako pedagóg hry na husliach a hudobnej teórie na SZUŠ Talent-Um Michalovce.Od roku 2013 pôsobí ako interný pedagóg v odbore hudobná teória a priradených odborných predmetov.V súčastnosti pôsobí v Štátnej filharmónii Košice ako Tutti hráč 1.huslí.