PhDr. Zuzana Haberová
pedagóg

Na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity vyštudovala odbor pedagogika - učiteľstvo. Na tej istej fakulte v roku 2011 vykonala rigoróznu skúšku z predmetu pedagogika. V roku 2013 ukončila Špecializačné vzdelávanie zamerané na Modernizáciu vyučovania na SŠ. Pôsobila aj na Obchodnej akadémii na Watsonovej ul., kde vyučovala predmety pedagogika a psychológia. Na Konzervatóriu v Košiciach vyučuje od roku 2004 pedagogiku a psychológiu, v súčasnosti aj dejepis.