Marek Gurbaľ

Spev študoval na košickom konzervatóriu v triede L. Šomorjaiovej v rokoch 1996-2002. Od roku 2001 pôsobí ako sólista Opery Štátneho divadla Košice; v roku 2003 zabezpečoval odborné hlasové vedenie zboru ako hlasový pedagóg. V rokoch 2004-06 vyučoval na Katolíckej univerzite v Ružomberku ako pedagóg predmetu spev - hlasová výchova. Od roku 2006 pedagogicky pôsobí na Konzervatóriu Košice / Timonova 2, kde vyučuje hlavný odbor operný spev. Ako spevák spolupracuje so Štátnou filharmóniou v Košiciach (Košická hudobná jar, Vianočné koncerty...), Štátnou operou Banská Bystrica, Národním divadlem moravskoslezským v Ostrave, Janáčkovou operou v Brne, Štátnym komorným orchestrom v Žiline, Slovenským filharmonickým zborom, zborom CollegiumTechnicum, Zborom sv. Cecílie, barokovým orchestrom "Musica Florea" v Prahe.