Mgr. Katarína Gremanová
(Jusková)

Po   štúdiu   na   Konzervatóriu v      Košiciach    u   L. Šomorjaiovej (1996 - 2001), pokračovala na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku rovnako pod vedením L. Šomorjaiovej v odbore učiteľstvo odborných umeleckých predmetov hudobná výchova, zameranie - SPEV. Počas štúdia na univerzite pôsobila ako členka operného zboru v Štátnom divadle v Košiciach. Od roku 2002 vyučuje spev na ZUŠ Márie Hemerkovej v Košiciach a od roku 2007 pôsobí ako pedagóg operného spevu na Konzervatóriu v Košiciach (v súčasnosti vo funkcii vedúcej oddelenia). Počas päť mesačného pobytu v Ríme v roku 2010 spievala v profesionálnom miešanom zbore Cappella Giulia vo Vatikáne.