Mgr. art. Lukáš Fülöp

pedagóg - hra na trúbku

Hudbe sa začal venovať na ZUŠ Márie Hemerkovej v Košiciach (uč. M. Popovič). Od roku 2005 pokračoval v štúdiu na Konzervatóriu v Košiciach Timonova 2 v odbore hra na trúbke v triede Mgr. art. P. Slávika. Po absolutóriu na konzervatóriu pokračoval v štúdiu na AU v Banskej Bystrici v triede doc. K. Roška a Mgr. art. A. Sontága, ArtD.

Zúčastnil sa rôznych interpretačných kurzov pod vedením trubkárov, napr. Christian Legér, Béla Zobay, Andrea Vonk, Gábor Tarkövi, Pierre Badel, Slawomir Cichor...

Počas štúdií na vysokej škole účinkoval v školskom orchestri Academy big bande s Matušom Jakabčicom a All from East big bande s Petrom Lipom. Taktiež zasiahol aj do iných žánrov ako je funk, či reggae. Hosťoval v Štátnej opere v Banskej Bystrici a Štátnej filharmónii v Košiciach.

V súčastnosti vyučuje hru na trúbke na ZUŠ Bernolákovej 26 a od septembra 2019 aj na Konzervatóriu na Timonovej 2. Taktiež je členom orchestra Štátneho divadla v Košiciach.