Koncert študentov z partnerskej školy z Kielc
22. 3. 2018