Festival sakrálneho umenia
26. november 2017

Missa brevis - symfonický orchester konzervatória, spev Aneta Hollá, Marián Lukáč, zbormajster Lukáš Kozubík, diriguje Bartolomej Buráš

Biblické piesne, symfonický orchester konzervatória, spev Marián Lukáč, diriguje Bartolomej Buráš