Mgr. art. Dagmar Duždová

Dagmar Duždová sa narodila v roku 1971 v Prešove. Hru na klavíri študovala na košickom Kon­zer­vatóriu a   VŠMU v   Bra­tislave.   Od   roku 2000 bola pedagogičkou komornej hry a korepe­títorkou na Royal Scottish Academy of Music and Drama v Glasgowe. V roku 2003 prijala ponuku na hosťovanie v Južnej Kórei, kde pôsobila 5 rokov ako Hudobná riaditeľka koncertnej a opernej spoločnosti "OperaM". Je vyhľadávanou komornou hráčkou a spolupracuje s mnohými vynikajúcimi našimi aj zahraničnými umelcami. Na konte má veľa koncertných turné v J. Kórei, Japonsku, Číne, Singapure a 7 štátoch Európy. Vystupovala na významných hudobných festivaloch a na pódiách známych koncertných sál, ako sú Saint Martin in the Fields (Londýn), Merchant House (Glasgow), Queen´s Hall (Edinburg), Sejong Art Center (Soul) a i. Organizovala "Euroasia Summer Music Festival" - cyklus koncertov vážnej hudby a hudobné majstrovské kurzy v Bratislave a Košiciach. V   súčasnosti   pôsobí   ako   pedagogička  a korepetítorka na Konzervatóriu v Košiciach a SKDK v Prešove.