PaedDr. Ján Drietomský

Hru na klavíri študoval na žilinskom konzervatóriu a orchestrálne dirigovanie na VŠMU v Bratislave v triede L. Slováka. Počas štúdia viedol rôzne, najmä zborové telesá, s ktorými dosiahol mnohé ocenenia. Viedol komorný zbor Rozkvet, spolupracoval so zborom opery SND v Bratislave a s bratislavským Detským rozhlasovým zborom. V rokoch 1987-1998 zastával post dirigenta opery ŠD v Košiciach, kde naštudoval mnoho operných, operetných a baletných predstavení. Venoval sa aj dirigovaniu košických zborových telies: so zborom Collegium Technicum koncertoval v krajinách západnej Európy a Škandinávii, so Zborom sv. Cecílie v Ríme. Spolupracoval aj so ŠfK, s ktorou v roku 1991 premiérovo uviedol Rekviem P. Kršku, ďalej so Slovenským rozhlasom, Štátnou operou v Banskej Bystrici a s DJZ v Prešove. Je autorom libriet malých i väčších hudobno - výchovných divadelných foriem (napr. detský muzikál O víle Radulienke). Odroku 1994 do súčasnosti pedagogicky pôsobí na Konzervatóriu v Košiciach, kde vyučuje základy zborového a orchestrálneho dirigovania, vedie školský zbor a symfonický orchester.