Mgr. Mária Dravecká

V rokoch 1964-68 študovala na  košickom  konzervatóriu  hru  na  klavíri  v  triede  Š. Hajnu  a   L. Kojanovej. V štúdiách klavírnej hry pokračovala na JAMU v Brne u K. Janderu (1968-69).         V rokoch 1969-73 študovala hru na klavíri na VŠMU v Bratislave u E. Fischerovej a od roku 1971 aj hru na čembale u Z. Růžičkovej. Od roku 1972 až do súčasnosti vyučuje hru na klavíri na Konzervatóriu v Košiciach (v rokoch 1991- 2002 vo funkcii vedúcej Oddelenia hry na klavíri) a   po roku 1990 aj náboženskú výchovu. V rokoch 1991-96 absolvovala štúdium teológie na Bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. V rokoch 2004-10 pedagogicky pôsobila na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Popri pedagogickej práci často vystupovala sólisticky, spolupracovala so ŠfK a dodnes sa prezentuje ako komorná hráčka (spolupracovala s Vl. Kleinom, J. Kleinom, C. Jánošíkovou, V. Obdžálkovou, F. Balúnom a ďalšími). V roku 2009 jej bola udelená Cena mesta Košice za pedagogické majstrovstvo v klavírnej hre a výchovu špičkových hudobníkov, pozoruhodnú koncertnú aktivitu a nezlomný etický a morálny postoj v období totalitného režimu. V roku 2014 obdržala Cenu Fra Angelica.