Mgr. art. Igor Dohovič, PhD.
Dirigent, zbormajster

Po maturite na gymnáziu (1987-91) študoval na košickom konzervatóriu hru na husliach v   triede Š. Demetera (1991-92). V rokoch 1992-99 študoval odbor symfonické a operné dirigovanie (J. Luciv) a hru na husliach (B. Kasjkiv) na Hudobnej akadémii vo Ľvove, kde v rokoch 1999-2002 absolvoval aj doktorandské štúdium. Od roku 1997 je dirigentom Opery ŠD Košice (v rokoch 2001-08 šéfdirigentom). Súčasne od roku 1998 je dirigentom a riaditeľom súboru Musica Iuvenalis. V roku 2003 sa stal víťazom súťaže mladých dirigentov Európskej únie v talianskom Spolete. Ako hosťujúci dirigent vystúpil na mnohých koncertoch a festivaloch v Belgicku, Portugalsku, Taliansku, Španielsku, Poľsku, Maďarsku, Česku, Škótsku, Ukrajine, Japonsku, Francúzsku, Nemecku. Počas svojej aktívnej umeleckej činnosti absolvoval viac ako 250 symfonických koncertov a 600 operných, muzikálových a baletných predstavení. Je členom dirigentskej asociácie Conductor's guild, Inc. (od 1999), autorom projektu a generálnym riaditeľom festivalu Opera ako ju nepoznáme (od 2005), zástupcom Federácie Eurochestries - Federácie festivalov mládežníckych orchestrov z Francúzska pre východnú a strednú Európu (od 2010), umeleckým riaditeľom festivalu Košická opereta (od 2010). Je nositeľom Ceny mesta Košice. Na košickom konzervatóriu vyučuje predmet ansámblový spev.