Mgr. art. Jozef Demjan

Hre na akordeóne sa venoval už na ĽŠU v Prešove. V rokoch 1984-89 študoval na Konzervatóriu Košice sprvu v akordeónovej triede I. Škripku a neskôr u A. Čuchranovej. Absolvoval viaceré súťaže s popredným umiestnením a ako najlepší absolvent konzervatória sa zúčastnil Prehliadky mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach (1990). Súčasne absolvoval aj 6-ročné štúdium hry na tube u P. Takáča. V rokoch 1989-93 študoval hru na akordeóne na VŠMU v Bratislave u B. Lenka a R. Kákoniho. Viackrát absolvoval Letné majstrovské kurzy v Košiciach. Po ročnej civilnej vojenskej službe začal pedagogicky pôsobiť - jeden rok interne na ZUŠ a externe na Konzervatóriu v Bratislave, ďalší rok na ZUŠ v Prešove. Od novembra 1997 vyučuje na košickom konzervatóriu (od roku 2000 je vedúcim oddelenia), od roku 2006 je dirigentom Akordeónového orchestra konzervatória.V rokoch 1993-97 napísal tri zbierky s názvom Ľudové piesne Slovenska (vydavateľstvo H plus, Bratislava, 1996. ) Venuje sa aj stavbe nástrojov, ich oprave a ladeniu, rozpisovaniu nôt. Je členom Zemplínskeho akordeónového tria.