Mgr.art. Naďa Demeterová

Narodila sa v Bulharsku, v meste Burgas , kde absolvovala konzervatórium. V štúdiách pokračovala na Hudobnej akadémii v Sofii v triede prof. Ľjuby Enčevovej. Počas štúdia sa   zúčastňovala   na    prehliadkach, súťažiach a majstrovských kurzoch v Antverpách   a Milane.   Viackrát    účinkovala      ako      sólistka    zo Štátnou filharmóniou v Burgase a s Akademickým orchestrom v Sofii. Po skončení hudobného vzdelania začala pôsobiť na     Konzervatóriu     v Košiciach ako pedagóg / hlavný predmet, hra z listu, komorná hra a korepetítor. Z manželom Štefanom Demeterom nahrávali v slovenskom rozhlase hudbu bulharských     skladateľov.   Spolupracovala   aj s   hobojistom   Štefanom   Sklenkom.   V súčasnosti pôsobí ako hudobná pedagogička a korepetítorka na Konzervatóriu v Košiciach.