PhDr. Ľubomír Demeter

Po gymnaziálnych štúdiách vo Vranove nad Topľou študoval na košickom konzervatóriu hru na organe v triede I. Sokola (absolvoval v roku 1980). Popri štúdiu hudobnej vedy na FF UK v Bratislave absolvoval dva semestre štúdia organovej hry u F. Klindu na VŠMU. V rokoch 1984-88 vyučoval na ĽŠU vo Vranove nad Topľou, kde pôsobil aj ako zbormajster rôznych zborov. Je autorom publikácie Hudobný život v regióne Vranov od najstarších čias (1987). Ako organista spoluúčinkoval so ŠfK. Vo Vranove nad Topľou pôsobí ako cirkevný organista. Od roku 1988 pôsobí na Konzervatóriu Košice, kde v súčasnosti vyučuje predmety sluchová analýza a improvizácia a hra generálbasu.