Mgr. art. Štefan Demeter

Hre na husliach sa venoval už na ĽŠU v Michalovciach u I. Šestákovej. V rokoch 1965-71 študoval na košickom konzervatóriu v triede F. Vodičku a následne do roku 1975 na bulharskom Štátnom konzervatóriu v Sofii. V rokoch 1978-99 pôsobil v ŠfK. Spolupracoval s orchestrom Stadttheater Baden v Rakúsku a ŠKO Žilina. Na Konzervatóriu v Košiciach pôsobil interne v rokoch 1975-78, externe 1979-98 a od roku 1998 je interným pedagógom hry na husliach a priradených predmetov. Súčasne je druhým huslistom v Quartete Cassoviae.