Mgr. Judita Debreová
rod. Bérešová

Hre na klavíri sa venovala od detstva, sprvu na ĽŠU, v rokoch 1967-71 na košickom konzervatóriu v triede M. Reiterovej. Na celoštátnych súťažiach získala viaceré popredné umiestnenia. V rokoch 1971-75 študovala na akadémii F. Liszta v Budapešti u Antala Istvána. Po ukončení štúdií koncertovala - spolupracovala s flautistkou C. Jánošíkovou, hobojistom Š. Sklenkom, huslistkou T. Nedelčevou a v klavírnom duu s E. Csipkayovou. Od roku 1975 pedagogicky pôsobí na Konzervatóriu v Košiciach (v rokoch 2002-06 vo funkcii vedúcej Oddelenia hry na klavíri). Vyučuje predmety hra na klavíri, hra z listu, komorná hra.