Irena Červenáková

Absolvovala hru na klavíri na košickom konzervatóriu v roku 1970; na tejto škole sa po štúdiách zamestnala ako korepetítorka a pôsobí tu dodnes vo funkcii vedúcej oddelenia. Zúčastnila sa na mnohých súťažiach, kde bola viackrát ocenená ako najlepšia korepetítorka. Často účinkovala na medzinárodných majstrovských kurzoch na Slovensku i v zahraničí. Spoluúčinkuje so svojím manželom - violončelistom M. Červenákom.