MgA. Milan Červenák, ArtD.

Na ĽŠU v Rožňave sa sedem rokov venoval hre na husliach. V rokoch 1965-71 študoval hru na violončele v triede A. Procházku na Konzervatóriu v Košiciach, v rokoch 1971-75 na AMU v Prahe u V. Černého. V ďalších štúdiách pokračoval na Konzervatóriu v Sankt Peterburgu, kde absolvoval v rokoch 1976-79 umeleckú ašpirantúru (v odboroch hra na violončele,   komorná  hra - kvarteto   a komorná hra s klavírom) a  v rokoch  1979  - 81 v odbore hudobná teória. Od roku 1978 je interným pedagógom hry na violončele a komornej hry na košickom konzervatóriu.Popri úspešnej pedagogickej činnosti sa aktívne venuje sólistickej činnosti - účinkoval v Taliansku, Švajčiarsku, Nemecku, Luxembursku, Belgicku, Francúzsku, Maďarsku, Poľsku a Rusku. Nahrával pre rozhlas, na svojom konte má niekoľko CD nosičov. Venuje sa aj komornej hre - s klaviristkou Irenou Červenákovou, ako člen Klavírneho tria (1979-81), člen Sláčikového tria (1981-86) a od roku 1986 až do súčasnosti hrá v sláčikovom kvartete Quartetto Cassoviae (Košické kvarteto). Ako sólista a komorný hráč premiérovo uviedol viaceré skladby európskych i slovenských autorov. V rokoch 1980-2011 bol členom violončelovej skupiny orchestra Opery ŠD v Košiciach a v rokoch 1995-2012 členom ŠfK. V rokoch 2001 a 2003 viedol majstrovské kurzy na Konzervatóriu Santa Cruz na Tenerife.