Mgr. art. Júlia Cakociová
(rodená Dziaková)

Tanečná pedagogička, choreografka - Mgr. Absolvovala Inštitút kultúry v Petrohrade (1979) a o rok neskôr nostrifikovala diplom na VŠMU v Bratislave. V rokoch 1979-81 pôsobila ako choreografka PUĽS-u.Od roku 1981 do súčasnosti je tanečnou pedagogičkou na Konzervatóriu Košice, kde vykonáva aj funkciu vedúcej Tanečného oddelenia. Je autorkou choreografií pre divadlá, tanečné súbory a absolventských vystúpení študentov konzervatória.