Mgr. Mária Burášová

Je absolventkou Konzervatória v Košiciach. Hru na klavíri ukončila v roku 1977 v triede I. Millera a následne v septembri nastúpila na Konzervatórium v Košiciach do oddelenia korepetície, kde pôsobí dodnes. Spolupracuje ako klaviristka s tanečným, dychovým a sláčikovým oddelením. Vysokoškolské štúdium absolvovala v roku 2009 na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde študovala učiteľstvo odborných umeleckých predmetov v kombinácii hudobná výchova - hra na klavíri. V súčasnosti je vedúcou oddelenia hry na klavíri - povinný predmet. Každoročne aktívne účinkuje na súťažiach, absolventských koncertoch a verejných vystúpeniach žiakov školy.