MgA. Bartolomej Buráš
riaditeľ školy

Hudbe sa začal venovať prostredníctvom hry na akordeóne na ĽŠU vo Vranove nad Topľou. Na košickom konzervatóriu študoval hru na fagote v triede R. Krajču (1968-73). Štúdiá na pražskej AMU absolvoval v dvoch odboroch - hra na fagote a dirigovanie. Od roku 1979 pedagogicky pôsobí na Konzervatóriu v Košiciach; od roku 1994 až do súčasnosti je vo funkcii riaditeľa školy. Na škole viedol symfonický a komorný orchester a dirigoval aj akordeónový orchester. So spomínanými telesami koncertoval na Ukrajine, v Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, Fínsku, Grécku, Španielsku, Taliansku, Švédsku, Mexiku ako i ďalších krajinách. Pôsobil aj ako zbormajster Košického speváckeho zboru učiteľov, Ženského komorného zboru učiteliek a Zboru sv. Cecílie. V súčasnosti diriguje symfonický orchester konzervatória. Autorsky sa podieľal na vydaní publikácie - výbere najobľúbenejších    slovenských   ľudových piesní - V richtárovej studni