Mgr. Norbert Bodnár

Po gymnaziálnych štúdiách (1971-75) a štúdiu kompozície na konzervatóriu v Košiciach (1975-76) v triede J. Podprockého bol prijatý na VŠMU v Bratislave, kde pokračoval v štúdiu kompozície u A. Očenáša. Absolvoval v roku 1981. Od roku 1982 pôsobí ako interný pedagóg hudobnoteoretických predmetov a odboru skladba na Konzervatóriu Košice. Patrí k tým skladateľom, ktorí zasahujú do všetkých hudobných oblastí - do scénickej, filmovej, ale aj populárnej hudby. Mnohé z Bodnárových populárnych piesní mali svoju premiéru na festivale Košický zlatý poklad. Scénickú hudbu komponuje pre rozhlas, televíziu a divadlá. Za svoju doterajšiu tvorbu bol ocenený v Bulharsku, kde mu bol udelený Zlatý delfín, v roku 1993 získal Cenu Jána Levoslava Bellu a v roku 1994 Cenu Oldřicha Hemerku. Dielo: (výber) Skladby pre zbor a orchester : Cassoviae (kantáta), Malá vianočná omša Skladby pre hlas, zbor a orchester: - Symfónia č. 1, Contagio amoris Javiskové diela: Netreba toľko slov (komická opera), Apokalypsa (baletná féria), Z rozprávky do rozprávky (balet) Muzikály: Perpetua,Ovce moje ovce, Zamatový mat, Dobrodružstvá smelého zajka....