Aktuality
Informácie a novinky

30. máj 2019 o 17:00 hod. v koncertnej sieni - Tomáš Cvengroš, Dominik Murcko, Damián Výrostko

29. máj 2019 o 17:00 hod. v koncertnej sieni - Klaudia Migášová, Ľudmila Szatványiová

Koncertná sieň 23. máj 2019 o 17:00 hod. Slavomír HARMAN, Vladislav MICENKO, Jakub KUBINA