Aktuality
Informácie a novinky

30. 05. 2018 o 16:30 hod. v koncertnej sieni - Ľudmila ŠAKOVÁ - flauta, Natália KISLANOVÁ - spev, Dominik MANIAK - husle Dominik GURA - trúbka