Aktuality
Informácie a novinky

6. 06. 2018 o 16:30 hod. v koncertnej sieni - Branislav LELÁK, Štefan KIERNOS, Mária KRAKOVSKÁ

30. 05. 2018 o 16:30 hod. v koncertnej sieni - Ľudmila ŠAKOVÁ - flauta, Natália KISLANOVÁ - spev, Dominik MANIAK - husle Dominik GURA - trúbka