Aktuality
Informácie a novinky

5. 11. 2018 o 13:30 hod. - Oddelenie dychových a bicích nástrojov
pozýva na tvorivú dielňu popredného trubkára Juraja Bartoša
určenú pre učiteľov a žiakov ZUŠ a konzervatórií, ktorá sa
uskutoční dňa 5.11. 2018 o 13. 30 v koncertnej sále školy.
Vítaní sú predovšetkým učitelia ZUŠ so svojimi žiakmi
hrajúcimi na plechové dychové nástroje.

Mladá hudba

31.10.2018

Pravidelné vystúpenia svojich žiakov v Cathedral Caffe - pravidelne každý mesiac. Termíny vo vnútri článku.