Mgr. Igor Bittner

V rokoch 1963-1968 študoval na Konzervatóriu v Košiciach hru na kontrabase pod vedením pedagóga V. Velíška. V štúdiu pokračoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede F. Gabriela. V tomto období pôsobil ako člen orchestra Opery SND a taktiež aktívne vystupoval ako člen folklórneho súboru Gymnik, s ktorým účinkoval na mnohých zahraničných folklórnych podujatiach. V rokoch 1974-1975 pracoval ako pedagóg hry na kontrabase a priradených odborných predmetov na Konzervatóriu v Košiciach. V 1975-1976 pôsobil ako člen orchestra Iceland State Symphony Orchestra v Reykjaviku na Islande. Následne v rokoch 1976-1977 pôsobil opäť na Konzervatóriu v Košiciach. Pod manažmentom Slovkoncertu so sídlom v Bratislave, hral ako sólista sólový part Koncertantnej symfónie pre kontrabas, violu a orchester vo francúzskom Grasse. V rokoch 1977-1983 pôsobil v Slovenskom narodnom gledališti /SNG/ v Ljubljane v Slovenii ako sólo - kontrabasista. V rokoch 1984-1995 pracoval ako zástupca sólo - kontrabasistu v Symfonickom orchestri Rádia-Televízie Slovinska, s ktorým absolvoval trojturné v USA (medzi inými koncertoval v New Yorku v Carnegie Hall) a ďalších mestách Európy, opakovane v Taliansku, Rakúsku, Francúzsku a Švajčiarsku. V rokoch 1996-2012 pokračoval v práci sólového kontrabasistu v SNG Ljubljana, Slovenia. V 1994-2008 rokoch sa venoval pedagogickej činnosti a viedol odborné pedagogické konzultácie hry na kontrabase na Akademiji za glazbo /AMU/ v Ljubljane ako externý pedagóg. Okrem pôsobenia v Slovinských orchestroch mal možnosť koncertne vystupovať v komornom orchestri Masterplayers v Lugane vo Švajčiarsku. S orchestrom Kreative ansamble /komorná opera/ v rokoch 1995-1998 pôsobil v Rakúsku. S týmto hudobným telesom absolvoval umelecké turné v USA, Kanade a niekoľkých štátoch západnej Európy. Z úspešných vystúpení vznikla aj CD nahrávka. V rokoch 1992-1994 aktívne spolupracoval s festivalovým orchestrom v Torre del Lago - Puccini, kde pôsobil ako sólo kontrabasista. V posledných rokoch pôsobí ako komorný hráč v sláčikovom kvintete Ad libitum v Slovinsku.