Mgr. Stanislav Bilý
pedagóg

V roku 2010 absolvoval Estetiku na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity pod vedením profesora Karola Horáka. Po skončení štúdia začal pôsobiť v slobodnom umeleckom povolaní. Od roku 2011 pravidelne spolupracuje so Slovenským rozhlasom ako režisér. V roku 2014 založil nezávislé divadelné združenie - Divadelný kabinet východniara, v ktorom pôsobí ako autor a režisér. Od roku 2016 má táto platforma stálu divadelnú scénu v Prešove. Je autorom viacerých divadelných hier. Žije v Košiciach.