Mgr. art. Jozef Bikár, ml.

Absolvoval VŠMU v Bratislave v husľovej triede A. Jablokova. V rokoch 1997-99 bol študentom v triede R. Köchla na Hochschule für Musik vo Viedni. V období štúdií sa zúčastnil viacerých medzinárodných majstrovských interpretačných kurzov. Od roku 1999 zastával post zástupcu koncertného majstra v ŠfK. Od roku 2001 pôsobí v orchestri Opery a baletu v ŠD Košice ako koncertný majster. Je zakladateľom komorného orchestra Chaaron, prvým huslistom a umeleckým vedúcimChaaron kvarteta, členom komorného súboru Camerata Cassoviae. Venuje sa aj sólistickej činnosti (napr. s klaviristkou I. Nikolenko). Od roku 2001 je riaditeľom umeleckej agentúry Pianissimo.Jeho otec J. Bikár, st. bol kontrabasistom ŠfK a pedagógom na košickom konzervatóriu.

Na konzervatóriu vyučuje hlavný odbor hra na husliach od školského roku 2001/02.