Návšteva školy - holandská kráľovna Beatrix 

(23. 5. 2007)