Návšteva školy - holandská kráľovna Beatrix 
(23. 5. 2007)