Aktuality

Prezentácia školy - prihlášky na strednú školu do 28. 2. 2021. Prihlášky budeme uverejňovať v januári. Všetky informácie sledujte na našej web stránke alebo na facebooku.

Úspech

01.12.2020

Medzinárodná spevácka súťaž - Pražský pěvec - XVIII. ročník - Praha

Usmernenie 

06.04.2020

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 6. 4. 2020 k hodnoteniu žiakov SŠ.