KONZERVATÓRIUM, TIMONOVA 2, KOŠICE
umenie je vesmír, v ktorom je dovolené všetko

Dajte svojmu talentu všetko, čo potrebuje


Rozhodnutie

Riaditeľ Konzervatória na Timonovej 2 v Košiciach rozhodol, že sa vykonajú prijímacie talentové skúšky v ďalšom termíne pre nenaplnený počet miest pre tieto študijné odbory:

8226 Q Hudobno-dramatické umenie

8227 Q tanec

8229 Q 02 dirigovanie

8229 Q 04 hra na organe

8229 Q 05 hra na dychových nástrojoch

8229 Q 07 hra na akordeóne.

Termín druhého kola stanovuje na 18. júna 2019 (utorok).

Súťaže - naše úspechy

.......

Škola s viac ako 65 ročnou tradíciou

Konzervatórium v Košiciach oslávilo v školskom roku 2016/2017 -  65. výročie svojho založenia. 10. októbra 1951 v zmysle výnosu Povereníctva školstva, vied a umení č. 105.056/51-V/3 bolo zriadené Pedagogické oddelenie pre prípravu kandidátov učiteľstva hudby pri Hudobnej škole v Košiciach na Šmeralovej ulici, otvorené boli tri oddelenia - klavírne, sláčikové a dychové.  

Umelecké telesá

Na škole pôsobia umelecké telesá, ktoré pravidelne pripravujú koncerty 

v našom regióne, ale aj v zahraničí
 

Prihláste sa na konzervatórium

Sledujte nás aj na facebooku. Nájdete tam pozvánky na koncerty, podujatia, aktivity, fotografie. Staňte sa našimi fanúšikmi, podporte mladých umelcov.