Riaditeľstvo školy

Mgr. Silvia Sidorová

štatutárna zástupkyňa riaditeľa školy

konke-sid@stonline.sk

Mgr. art. Iveta Čisáriková

zástupkyňa riaditeľa školy

konke-zast@stonline.sk