Interpretačné semináre a koncerty
oddelenia strunových nástrojov