Mgr. art. Vera Lipatová

Po ukončení strednej školy študovala do roku 1975 hru na viole na Hudobnom učilišti a v roku 1980 absolvovala VŠMU P. I. Čajkovského v Moskve.V rokoch 1980-88 pôsobila v Detskom štátnom akademickom hudobnom divadle v Moskve. V roku 1988 sa s rodinou presťahovala na Slovensko - najprv do Prešova, o rok neskôr do Košíc. Od januára 1989 pôsobí ako členka viol v ŠfK (od roku 1996 ako vedúca skupiny viol). Od roku 1991 súbežne vyučuje hru na viole na košickom konzervatóriu Ako komorná hráčka hrala vo viacerých košických súboroch (Sklenkovo kvarteto, Dámske Terra kvarteto); v súčasnosti je členkou súboruMusica Cassovia.