Žiaci hudobno - dramatického oddelenia

I.A

1. Bartko Sebastián

2. Bašista Martin

3. Dobocziová Lucia

4. Holičová Zuzana

5. Kramárová Júlia

6. Marusinová Timea

7. Pavuk Filip

8. Sajková Cynthia

9. Šoltésová Andrea

10. Tőrők Adam

11. Verebová Patrícia

12. Vielkievičová Terézia

III.A

1. Andrejčáková Dominika

2. Bernátová Vanda

3. Cichá Tatiana

4. Čičvarová Mária

5. Dragun Adam

6. Frankovičová Zuzana

7. Gavaľová Paulína

8. Gonda Samuel

9. Hodermarský Tomáš

10. Chrťanská Roberta

11. Kuchárová Miriam

12. Lukácsová Natália

13. Matejová Regina

14. Štefančík Róbert

15. Urdzíková Nikola

16. Veltyová Petra

V.A

1. Bednárová Antónia

2. Bélová Dominika

3. Drotárová Kristína

4. Hajdučková Diana

5. Ilčinová Júlia

6. Ivanko Kevin

7. Kollegová Laura Mária

8. Marinicová Laura

9. Revajová Viktória