KONZERVATÓRIUM, TIMONOVA 2, KOŠICE
umenie je vesmír, v ktorom je dovolené všetko

Škola s viac ako 65 ročnou tradíciou

Konzervatórium v Košiciach oslávi v školskom roku 2016/2017 -  65. výročie svojho založenia. 

10. októbra 1951 v zmysle výnosu Povereníctva školstva, vied a umení č. 105.056/51-V/3 bolo zriadené Pedagogické oddelenie pre prípravu kandidátov učiteľstva hudby pri Hudobnej škole v Košiciach na Šmeralovej ulici, otvorené boli tri oddelenia - klavírne, sláčikové a dychové.  

Umelecké telesá

Na škole pôsobia umelecké telesá, ktoré pravidelne pripravujú koncerty 

vo východoslovenskom regióne.
 

Prihláste sa na konzervatórium

Sledujte nás aj na facebooku. Nájdete tam pozvánky na koncerty, podujatia, aktivity, fotografie. Staňte sa našimi fanúšikmi, podporte mladých umelcov.